THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 10/11/2023 Hội đồng xét tuyển Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Thông báo số 561/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023.
Xem thêm

Thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành Thông báo số 380/TB-TTYT về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp theo số điện thoại: 0948 406 816 gặp Đ/c Trang.
Xem thêm

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ra thông báo số 123/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 13 tháng 04 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 121/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế . Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi về: Phòng Hành chính tổng hợp-Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, địa chỉ : Thôn Trung Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa, thời gian trước ngày 04 tháng 04 năm 2023.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế . Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi về: Phòng Hành chính tổng hợp-Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, địa chỉ : Thôn Trung Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa, thời gian trước ngày 01 tháng 11 năm 2022.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 08/01/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 36/QĐ-TTYT ngày 08/01/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h