THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế . Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi về: Phòng Hành chính tổng hợp-Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, địa chỉ : Thôn Trung Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa, thời gian trước ngày 01 tháng 11 năm 2022.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 08/01/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 36/QĐ-TTYT ngày 08/01/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (vòng 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.

Ngày 07/01/2021 Chủ tịch Hội đồng xét tuyển - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có Thông báo số 35/TB-HĐXT V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h