QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 08/01/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 36/QĐ-TTYT ngày 08/01/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (vòng 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.

Ngày 07/01/2021 Chủ tịch Hội đồng xét tuyển - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có Thông báo số 35/TB-HĐXT V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DUNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Ngày 25/11/2020 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ra Thông báo số 585/TB-TTYT V/v tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đợt 1 năm 2020
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h