Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương và Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tổ chức triển khai khám, tư vấn và cấp phát thuốc theo đơn tại trạm Y tế xã Quảng Chính

Thực hiện Công văn số 1707/SYT-NVY của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc phối hợp khám điều tra xác định cơ cấu bệnh tật về Mắt gây mù lòa và thị lực thấp ở người từ 60 tuổi trở lên tại cộng đồng dân cư

 
Thực hiện Công văn số 1707/SYT-NVY của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc phối hợp khám điều tra xác định cơ cấu bệnh tật về Mắt gây mù lòa và thị lực thấp ở người từ 60 tuổi trở lên tại cộng đồng dân cư.

Để triên khai khám điều tra và tư vân đat kết quả cao. Sư phối hợp giữa Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương và Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tổ chức triển khai khám, tư vấn và cấp phát thuốc theo đơn tại trạm Y tế xã Quảng Chính.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg6.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h