QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2019

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số 382/QĐ-TTYT Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 05/12/2019 Hội đồng xét tuyển Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức thi xét tuyển viên chức tại Trung tâm.
Xem thêm

THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 năm 2019 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương sẽ tổ chức xét tuyển viên chức tại trung tâm.
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH UỐNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN CHO TRẺ 24-60 THÁNG TUỔI ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ban chỉ đạo Vi chất chất dinh dưỡng huyện Quảng Xương về việc tổ chức uống Vitamin A và tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2019 tại 30 Trạm y tế 30 xã, Thị trấn vào 2 ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ XÉT TUYỂN VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP.

Thực hiện Công văn số 14190/UBND-THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thuộc Sở Y tế; Thực hiện Phương án số 244/PA-BVQX ngày 24/10/2019 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển và nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 19/11/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã họp xét công tác thi đua khen thưởng năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 16/11/2019, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức họp bình xét công tác thi đua khen thưởng năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2019

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương thực hiện Công văn số 14190/UBND-THKH ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương.
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC UỐNG THUỐC GIUN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2019

Ngày 24/10/2019 UBND huyện Quảng Xương-Bam chỉ đạo chiến dịch tẩy giun cho học sinh tiểu học chỉ đạo các Trạm y tế trên địa bàn toàn huyện tổ chức tẩy giun đồng loạt tại các lớp của các trường Tiểu học.
Xem thêm

Thông báo kết quả xét nâng lương đợt 2 năm 2019 của TTYT Quảng Xương.

Ngày 17/ 10/ 2019, Hội đồng tăng lương đã họp xét tăng lương định kỳ, phụ cấp thâm niên vượt khung, tăng lương trước thời hạn cho cán bộ, viên chức Trung tâm y tế và Trạm y tế xã, thị trấn.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h