NGÂN HÀNG AGRIBANK NAM THANH HÓA PHỐI HỢP VỚI UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐẾN THĂM, ĐỘNG VIÊN VÀ TRAO QUÀ HỖ TRỢ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Với tinh thần chung tay cùng ngành Y tế chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Sáng ngày 16/9/2021 tại Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương đến thăm, động viên và trao tặng kinh phí ủng hộ Trung tâm y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN, THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2021

Ngày 02/7/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 496/QĐ-TTYT về việc công nhận kết quả xét tuyển và Thông báo số: 497/TB -TTYT V/v dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2021.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2021

Ngày 22/6/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có thông báo số: 457/TB-HĐXT về việc " Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn(vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Trạm y tế năm 2021".
Xem thêm

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2021

Ngày 21/6/2021 Hội đồng xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có thông báo số: 454/TB-HĐXT về " Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2021".
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2021

Ngày 18/6/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số : 449/QĐ-TTYT V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế năm 2021.
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 11 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 06 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công điện khẩn số: 11/CĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h