THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ...

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 157/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022.

Tin mới
THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ...THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022
QUYẾT ĐIỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT...QUYẾT ĐIỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2022
CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA...CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19
CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA
CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊACÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA

Hoạt động TTYT

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ...

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 157/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc...

QUYẾT ĐIỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT...

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 153/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều...

Tư vấn sức khỏe

Ý NGHĨA NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG- LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ UỐNG VITAMIN A VÀ CÂN...

Ngày vi chất dinh dưỡng được tổ chức vào ngày 01-02/6 hàng năm thực sự có ý nghĩa như một ngày hội " Chăm sóc sức khỏe trẻ em", là món quà nhân văn...

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nạn nhân chất độc hóa học Dioxin tại Trung tâm Y...

Ngày 14/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh - Bệnh viện...

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h