THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 10/11/2023 Hội đồng xét tuyển Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Thông báo số 561/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h