CHỈ THỊ CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 31/3/2020 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Xem thêm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg NGÀY 31/3/2020 VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị HỎA TỐC số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội nghị trực tuyến Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH DO VI RÚT CORONA GÂY RA.

Ngày 03/02/2020 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 33/QĐ-TTYT về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona(nCoV) năm 2020.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2019

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số 382/QĐ-TTYT Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 05/12/2019 Hội đồng xét tuyển Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức thi xét tuyển viên chức tại Trung tâm.
Xem thêm

THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 năm 2019 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương sẽ tổ chức xét tuyển viên chức tại trung tâm.
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH UỐNG VITAMIN A VÀ TẨY GIUN CHO TRẺ 24-60 THÁNG TUỔI ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ban chỉ đạo Vi chất chất dinh dưỡng huyện Quảng Xương về việc tổ chức uống Vitamin A và tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2019 tại 30 Trạm y tế 30 xã, Thị trấn vào 2 ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2019.
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ XÉT TUYỂN VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP.

Thực hiện Công văn số 14190/UBND-THKH ngày 21 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thuộc Sở Y tế; Thực hiện Phương án số 244/PA-BVQX ngày 24/10/2019 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển và nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 19/11/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã họp xét công tác thi đua khen thưởng năm 2019.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h