KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM "DÂN VẬN KHÉO"

Thực hiện kế hoạch số 1383/KH-SYT, ngày 20/5/2020 của Sở Y tế Thanh hóa về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 và Công văn số 1349-CV/HU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020; Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020.
Xem thêm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC LỄ TIẾP NHẬN VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Ngày 22/4/2020 tại Trung tâm y tế Huyện Quảng Xương đã tổ chức Lễ tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid - 19 do Thường trực Huyện ủy-UBND-MTTQ huyện Quảng Xương trao tặng.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm y tế Quảng Xương đã triển khai thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tại trung tâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các khoa, phòng trong Trung tâm, Trạm y tế và Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VÀ SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở y tế Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện Quảng Xương đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Xem thêm

UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-UBND NGÀY 31/3/2020

Ngày 01/4/2020 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có Hướng dẫn số 506/UBND-YT V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

CHỈ THỊ CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 31/3/2020 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Xem thêm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg NGÀY 31/3/2020 VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị HỎA TỐC số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hội nghị trực tuyến Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong Công tác Phòng, Chống dịch bệnh COVID-19
Xem thêm

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH DO VI RÚT CORONA GÂY RA.

Ngày 03/02/2020 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 33/QĐ-TTYT về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona(nCoV) năm 2020.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h