Thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành Thông báo số 380/TB-TTYT về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp theo số điện thoại: 0948 406 816 gặp Đ/c Trang.

 Thông báo kèm theo: THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN CÔNG.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h