PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 25/11/2020 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Căn cứ Công văn số 15231/UBND-THKH ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương; Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Căn cứ Công văn số 15231/UBND - THKH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương; Trung tâm y tế huyện Quảng Xương lập Phương án tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
Xem thêm

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19
Xem thêm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM "DÂN VẬN KHÉO"

Thực hiện kế hoạch số 1383/KH-SYT, ngày 20/5/2020 của Sở Y tế Thanh hóa về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 và Công văn số 1349-CV/HU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020; Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020.
Xem thêm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC LỄ TIẾP NHẬN VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Ngày 22/4/2020 tại Trung tâm y tế Huyện Quảng Xương đã tổ chức Lễ tiếp nhận vật tư y tế phòng, chống dịch Covid - 19 do Thường trực Huyện ủy-UBND-MTTQ huyện Quảng Xương trao tặng.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm y tế Quảng Xương đã triển khai thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tại trung tâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các khoa, phòng trong Trung tâm, Trạm y tế và Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VÀ SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở y tế Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện Quảng Xương đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Xem thêm

UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-UBND NGÀY 31/3/2020

Ngày 01/4/2020 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có Hướng dẫn số 506/UBND-YT V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h