THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (vòng 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.

Ngày 07/01/2021 Chủ tịch Hội đồng xét tuyển - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có Thông báo số 35/TB-HĐXT V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DUNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Ngày 25/11/2020 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ra Thông báo số 585/TB-TTYT V/v tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đợt 1 năm 2020
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 25/11/2020 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Căn cứ Công văn số 15231/UBND-THKH ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương; Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Căn cứ Công văn số 15231/UBND - THKH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương; Trung tâm y tế huyện Quảng Xương lập Phương án tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
Xem thêm

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h