THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế . Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi về: Phòng Hành chính tổng hợp-Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, địa chỉ : Thôn Trung Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa, thời gian trước ngày 04 tháng 04 năm 2023.

 NỘI DUNG CỤ THỂ CUẢ THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Thư mời chào giá.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h