DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT

Tên bộ phận

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn

Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo TTYT

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Chiến

12/6/1966

BS CKII

Giám đốc

0912506490

2

Trần Minh Đức

02/9/1976

BS CKI

Phó Giám đốc

0838988567

3

Trịnh Sỹ Quang

28/9/1965

BS CKI

Phó Giám đốc

0918780877

4

Lê Thị Trà

08/5/1970

Cử nhân Sư phạm

Phó Giám đốc

0912535869

II

Các khoa/ phòng

 

 

 

 

2.1

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Trang

11/10/1984

CNNN

Phó Trưởng phòng

0948406816

2

Lê Thị Thu Phương

16/4/1980

CNKT

Kế toán trưởng

0949342993

3

Đoàn Thị Hảo

3/11/1984

CNKT

Kế toán viên

0912223675

4

Trần Thị Xuyến

19/9/1968

Kế toán TH

Kế toán viên

0987847068

5

Trịnh Thu Trang

12/8/1988

CNKT

Văn thư

0913130960

6

Nguyễn Văn Sơn

4/4/1977

Lái xe

Lái xe

0917794973

7

Lê Thị Thúy Hà

9/11/1986

Dược sĩ

Thủ kho

0396956345

2.3

Phòng Dân số- Truyền thông giáo dục sức khỏe

 

 

 

 

1

Vũ Thị Thu Trang

16/4/1983

CN Sư phạm

Trưởng phòng

0376124775

2

Nguyễn Thị Dung

17/4/1978

CN YTCC

Phó Trưởng phòng

0978382119

3

Viên Thị Thảo

06/5/1971

CN QTKD

Nhân viên

0837587668

4

Lê Thị Huyền

17/4/1990

YSĐK

Nhân viên

0916571486

5

Đoàn Thị Hạnh

8/9/1990

YSĐK

Nhân viên

0971346788

6

Lê Thị Nhung

13/01/1978

CN QTKD

Nhân viên

0916884696

2.3

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/ AIDS

 

 

 

 

1

Lê Vũ Ngọc

1/12/1972

BS CKI

Trưởng phòng

0947150864

2

Nguyễn Ngọc Lực

2/11/1990

YSĐK

Nhân viên

0828616368

3

Nguyễn Văn Đông

19/11/1981

YSĐK

Nhân viên

0984150386

4

Nguyễn Thị Yến

4/10/1990

BS YHDP

Nhân viên

0941456126

5

Mai Thị Hà

9/10/1966

YSĐK

Nhân viên

0368033089

6

Đỗ Thị Thuận

25/5/1980

BS YHDP

Nhân viên

0984723013

7

Phạm Thị Hạnh

17/7/1981

CN YTCC

Nhân viên

0983282417

8

Nguyễn Thị Chung

15/3/1978

YSĐK

Nhân viên

0915393369

9

Lê Văn Thọ

1/8/1962

Điều dưỡng TH

Nhân viên

0394838208

10

Nguyễn Văn Minh

18/7/1989

YSĐK

Nhân viên

0963759292

2.4

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng

 

 

 

 

1

Trịnh Viết Chính

15/12/1974

BSĐK

Trưởng khoa

0985362826

2

Nguyễn Văn Việt

10/10/1960

Điều dưỡng CĐ

Phó Khoa

0987521539

3

Nguyễn Kim Chương

19/4/1974

BSĐK

Nhân viên

0987840937

4

Lê Thị Tươi

5/10/1982

YSĐK

Nhân viên

0776486573

5

Nguyễn Việt Hùng

20/12/1988

YSĐK

Nhân viên

0974999789

6

Đào Đình Sĩ

7/11/1984

BSĐK

Nhân viên

0915772929

7

Nguyễn Thanh Vũ

9/11/1990

YSĐK

Nhân viên

0979581222

2.5

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

 

 

1

Vũ Thị Luyến

6/10/1974

BS CKI

Trưởng khoa

0385576498

2

Lê Thị Hiền

28/7/1987

Hộ sinh TH

Nhân viên

0852505478

3

Nguyễn Thị Thúy

30/4/1975

Hộ sinh TH

Nhân viên

0982960871

4

Lữ Thị Thu Huyền

20/10/1990

YSĐK

Nhân viên

0989590446

2.6

Khoa Cận lâm sàng

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thanh

10/9/1984

CNSH

Trưởng khoa

0917225013

2

Phan Thị Hương

10/5/1982

CNĐD

Nhân viên

0848893968

3

Hoàng Thị Vân

15/10/1964

KTV SC

Nhân viên

0385703770

4

Hoàng Thị Hạnh

22/4/1983

Dược sĩ

Nhân viên

0392509155

5

Nguyễn Thị Ngà

12/12/1981

BS YHDP

Nhân viên

0911261253

6

Đàm Thị Nguyệt

21/5/1986

Điều dưỡng CĐ

Nhân viên

0888330209

7

Nguyễn Thị Dung

10/3/1982

CNĐD

Nhân viên

0983197888

 

Trạm y tế Xã/Thị trấn

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h