THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ra thông báo số 123/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h