CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VÀ SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở y tế Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH
CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 11. VV CHO PHÉP MỞ RỘNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.pdf
T.CV5017.VV THỰC HIỆN Ý KIẾN KL TẠI CUỘC LÀM VIỆC CỦA LĐẠO CHỦ CHỐT VỀ 1 SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI.pdf
T.CV4856. VV TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NGƯỜI ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG TỪ VÙNG DỊCH.pdf
CĐ KHẨN SỐ 10 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA.pdf
QĐ 1262 phe duyet phuong an trien khai dieu tri cho BN Covid-19.pdf
T. CV4494.VV TIẾP TỤC THEO DÕI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KẾT THÚC THỜI GIAN CÁCH LY TT.pdf
T.CV 913 VV TK VIỆC KHÔNG TÍCH TRỮ, TỰ Ý MUA THUỐC DỰ PHÒNG COVID-19.PDF
T.KH 88.KH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PCD COVID-19.pdf
T.4371.CV THỰC HIỆN BP PCD TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP.pdf
T .4373.VV CÁCH LY ĐỐI VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO VN.pdf
T.4376. VV TRIỂN KHAI QĐ CỦA TTCP VV CÔNG BỐ DỊCH COVID -19.pdf
T. CV 4287.VV ĐẢM BẢO HẬU CẦN KHU CÁCH LY TẬP TRUNG.pdf
T.CV4220.VV TRIỂN KHAI CV1608 CỦA BỘ Y TẾ VV KHÔNG TỰ Ý TÍCH TRỮ THUỐC DỰ PHÒNG.pdf
T.CV 4217. UBND TỈNH.VV HD KHỬ TRÙNG VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÓ BN COVID VÀ CỘNG ĐỒNG.pdf
T. CT11.VV THỰC HIỆN CÁCH LY TOÀN TỈNH.pdf
T.CĐ07.VV NGĂN CHẶN DỊCH COVID LÂY LAN RA CỘNG ĐỒNG TỪ BVBM.pdf
T.CV3773.VV TỔ CHỨC CÁCH LY NGƯỜI NHẬP CẢNH P, C DỊCH.pdf
T.CV3775.VV RÀ SOÁT QUẢN LÝ NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VN.pdf
T.CV3774.VV HD TH QĐ SỐ 1246 CỦA BYT.pdf
T. CV3811.VV CHO HS SV NGHỈ HỌC P,C DỊCH.pdf
T.CV3718.VV TK KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI TB 122TB-VPVP NGÀY 24.3.pdf
T.CV3661.VV TỔ CHỨC CÁCH LY NGƯỜI NHẬP CẢNH.pdf
T.CV3615.VV TĂNG CƯỜNG P,C DỊCH COVID ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CAO TUỔI VÀ KB Y TẾ.pdf

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ Y TẾ 
S.CV 806_của Sở y tế và chỉ thị 06 của Bộ S.y tế VV TĂNG CƯỜNG CÁC BP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ.pdf
S.CV755.VV THEO DÕI, GS NGƯỜI BỆNH K, CB TẠI BVBM VỀ.PDF
S. CV730_VV TĂNG CƯỜNG TK CÁC BP P, C DỊCH TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.PDF

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h