PHƯƠNG ÁN, THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành Phương án số 02/PA-UBND về phương án, theo dõi và điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h