THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Ngày 26 tháng 9 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 407/TB-TYT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo tuyển dụng VC_page-0001.jpg 
Thông báo tuyển dụng VC_page-0002.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h