CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN, GIÁM SÁT, CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Ngày 09 tháng 1 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành ông văn số 103/SYT-NVY về việc hướng dẫn giám sát, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h