CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện Quảng Xương đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 
CV876.pdf VV THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG ĐÁM  CƯỚI, ĐÁM TANG ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ PCD COVID-19
CV741 VV TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PCD COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.PDF
CV723.pdf VV TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PCD COVID-19
TB369.signed.pdf TB VV KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC VỀ CÔNG TÁC PCD DỊCH COVID -19
- CĐ13_VV CHO PHÉP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG.PDF
CĐ12_CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
H.CĐ 11VV TIẾP TỤC GIÃN CÁCH XÃ HỘI.PDF
H.CV590.VV RÀ SOÁT,CÁCH LY, LẤY MẪU XN BỆNH NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19.pdf
H.CĐ 10.CÔNG ĐIỆN KHẨN VV XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TH VI PHẠM VỀ CT PCD.pdf
H.QĐ1853.QĐ TL ĐOÀN KTRA CÔNG TÁC PCD.pdf
H.CV566 VV TIẾP TỤC RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ TỪNG ĐẾN BVBM VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PCD.PDF
H.CV 556 VV BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN XỬ LÝ CÁC VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN CT PCD.pdf
H.KH286 KH TK CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PCD.PDF
H.CV 515 VV TLAP CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG VÀ PHÊ DUYỆT DS ĐT THỰC HIỆN CLTT.pdf
H. QĐ 1729.VV ÁP DỤNG CÁC BP CLYT ĐỐI VỚI NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM.pdf
H.CV512.BCĐ UBND HUYỆN VV TIẾP TỤC RÀ SOÁT CÁC ĐT TỪ BVBMAI VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRỊ, XÉT NGHIỆM.pdf
H.CV510.UBND HUYỆN VV T.H CÁC BP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC P, C DỊCH COVID-19.pdf
H.CV509.UBND HUYỆN VV BC KẾT QUẢ TLAP KHU CÁCH LY TẬP TRUNG.pdf
H. QĐ1673.VV TLAP KHUNG CÁCH LY SỐ 3.pdf
H,QĐ1672.VV TLAP KHUNG CÁCH LY TẬP TRUNG SỐ 1.pdf
H.QĐ1671.VV TRƯNG DỤNG NHÀ NGHỈ, KS LÀM KHU CÁCH LY TẬP TRUNG.pdf
H.QĐ1670. VV THÀNH LẬP KHU CÁCH LY TẬP TRUNG SỐ 2.pdf
H. QĐ1669.THÀNH LẬP KHUNG CÁCH LY SỐ 2 P,C DỊCH COVID 19.pdf
H. KH279.TIẾP NHẬN, CÁCH LY TẬP TRUNG CÔNG DÂN TỪ VÙNG CÓ DỊCH VỀ.pdf
H.CV506 VV HD THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23 NGÀY 31.3 CỦA CTUBND HUYỆN VỀ T.H CÁC BP CẤP BÁCH P,C DỊCH.PDF
H.CT23.CT VV THỰC HIỆN CÁC BP CẤP BÁCH P,C DỊCH.pdf
H. CĐ09.VV NGĂN CHẶN DỊCH COVID19 LÂY LAN RA CỘNG ĐỒNG TỪ Ổ DỊCH BVBM.pdf
H.CT21.VV TẬP TRUNG TK TH CÁC BP CẤP BÁCH P,C DỊCH..pdf
H. CV463 VV TĂNG CƯỜNG CÁC BP P,C DỊCH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.PDF
H.CT17 VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GP CẤP BÁCH NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH CO VID 19 ĐẾN KHPTKTXH.PDF
H. CV448 VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN P, C DỊCH COVID 19.PDF
H.CĐ08 VV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC P, C DỊCH COVID 19.PDF
H .CĐ07VV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC P, C DỊCH.PDF
H. PA13 THÀNH LẬP KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI HUYỆN.PDF
H.CV368 VV TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT P, C DỊCH COVID 19.PDF
H,CĐ06.VV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC P, C DỊCH COVID 19.pdf
H.CV309 VV HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÍ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID.PDFH. KH62.KH P, C DỊC BỆNH TRÊN NGƯỜI NĂM 2020.pdf
H.QĐ402-BCĐ phong chong dich Corona.pdf
H, CV164. VV TỔ CHỨC GS VÀ THỐNG KÊ BÁO CÁO DỊCH COVID.pdf
H. KH42 KH ĐÁP ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ DỊCH COVID.PDF
H.CT07 VV TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BP P, C DỊCH.PDF
H, CV110.VV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC P,C DỊCH COVID.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h