THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có Thông báo số 4656/TB-SYT về việc thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h