QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số: 5408/QĐ-UBND Về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h