QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3604/QĐ-UBND Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUYẾT ĐỊNH:QUYẾT ĐỊNH CUẢ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGÀY 14.9.pdf
Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h