CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH, QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số: 25/CĐ-UBND Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, quyết liệt chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ PHÁT ĐỘNG.

Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Công đoàn Ngành Y tế đã ban hành Kế hoạch số: 109/KH-CĐYT Kế hoạch hoạt động thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19".
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ MINH TUẤN VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 18 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 212/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Xem thêm

CUỘC THI "THỬ THÁCH LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN DÂN SỐ" TRÊN TIKTOK.

Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” là một trong chuỗi hoạt động Hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành Dân số, được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện.
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG.

Ngày 12 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã có CÔNG ĐIỆN số: 24/CĐ-UBND Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT III NĂM 2021

Ngày 07.8.2021 UBND huyện Quảng Xương đã phê duyệt Kế hoạch số: 129/KH-UBND Về việc Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương đợt III năm 2021.
Xem thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số: 2073/UBND-CA Về việc Hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Xem thêm

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19(KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3638 NGÀY 37.7.2021 CỦA BỘ Y TẾ)

Ngày 30.7.2021 Bộ y tế đã ban hành Quyết định về việc: " Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19"
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG VỚI CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành Phương án số: 24/PA-UBND về Phương án đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN KHẨN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐI TỪ VÙNG DỊCH TRỞ VỀ VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 11 tháng 7 năm 2021 UBND Quảng Xương đã ban hành Công văn số: 1759/UBND-YT Về việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi từ vùng dịch trở về và tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h