QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 5614/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TÊ TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI " TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 Sở Y tế đã có công văn số: 4038/SYT-TTr Về việc hưởng ứng Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA KHUYẾN CÁO VỀ DINH DƯỠNG TẠI NHÀ VÀ KHU CÁCH LY CHO NGƯỜI MẮC COVID-19

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có công văn số: 3973/SYT-NVY Khuyến cáo về dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc Covid-19.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số: 5408/QĐ-UBND Về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN QUA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐANG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

Ngày 11 tháng 9 năm 2021. UBND huyện quảng Xương đã có công văn số: 2479/UBND-VP về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các xã, thị trấn đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h