KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM VÀ ĐÁP ỨNG CÁC CẤP ĐỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIẾM VIRUS SARS-COV-2 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã xây dựng Kế hoạch số: 153/KH-UBND Kế hoạch về tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương và Kế hoạch số: 154/KH-UBND Kế hoạch về đáp ứng các cấp độ điều trị bệnh nhân nhiếm virus SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h