KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch số: 151/KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên đại bàn huyện Quảng Xương.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h