QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG ĐÀI 1022 TỈNH THANH HÓA ĐỂ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3797/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn tỉnh.
Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch số: 151/KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên đại bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h