KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN NGƯỜI NĂM 2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch số: 08/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh trên người năm 2022.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h