CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, QUYẾT LIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 28 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh huyện Quảng Xương đã có Công văn số : 2302/UBND-VP Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, quyết liệt chống dịch Covid-19 .

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h