CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19; QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE FO KHÔNG TRIỆU CHỨNG ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Quảng Xương ban hành công văn số 400/UBND-TTYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý, giám sát, chăm sóc sức khỏe F0 không triệu chứng điều trị tại nhà trên địa bàn huyện

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h