THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ MINH TUẤN VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 18 tháng 8 năm 2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 212/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h