CUỘC THI "THỬ THÁCH LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN DÂN SỐ" TRÊN TIKTOK.

Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” là một trong chuỗi hoạt động Hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành Dân số, được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h