QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Ngày 08/01/2021 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 36/QĐ-TTYT ngày 08/01/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h