CÔNG VĂN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2023

Ngày 17 tháng 2 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành công văn số 54/TTYT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị năm 2023
Xem thêm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY ALINA

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương phối hợp cùng công ty ALINA khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI DIỄN BIẾN THIÊN TAI TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Ngày 26 tháng 11 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với diễn biễn thiên tai trong những ngày tới.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC NĂM 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 4693/ SYT-NVY về việc hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc năm 2022
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ra thông báo số 500/TB-TTYT về kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đợt 2 năm 2022
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h