PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 25 tháng 9 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Phương án tuyển dụng viên chức thuộc trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023
Xem thêm

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 Sở Y Tế Thanh Hóa ban hành công văn số 3092/SYT-NVY về việc tăng cường côn tác quản lý trong lĩnh vực quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BHYT VÀ KỶ NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 01/07/2023

NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2023 SỞ Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số:2581/SYT-NVY về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2023
Xem thêm

LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.
Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM "KHÁM CHỮA BỆNH SỬ DỤNG THẺ CCCD GẮN CHIP ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG VNeID" TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 16 tháng 06 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 226/KH-TTYT về việc triển khai mô hình điểm "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID" tại trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.
Xem thêm

HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT, TĂNG CƯỜNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC DỊCH BỆNH MÙA HÈ NĂM 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành công văn số 229/TTYT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày ASEAN phòng, chống SXH" tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè năm 2023
Xem thêm

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/06/1948-11/06/2023)

Ngày 30 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành công văn số 06/HD-UBND về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2023)
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h