THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngày 04 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ra thông báo số 478/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đợt 2 năm 2022.
Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUIA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

Ngày 01 tháng 1 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 4342/KH-SYT về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 396/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022
Xem thêm

TỔ CHỨC SINH HOẠT NGOẠI KHÓA VỊ THÀNH NIÊN - THANH NIÊN NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẶNG THAI MAI

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương phối hợp với Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai tổ chức sinh hoạt ngoại khóa Vị thành niên - thanh niên với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN_TN"
Xem thêm

SINH HOẠT CHI BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chiều ngày 27/10/2022 Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Quảng xương sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Triển khai các nghị quyết tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Xem thêm

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

Ngày 24 tháng 10 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch 381/KH-TTYT về việc hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022
Xem thêm

Chiến dịch Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (TD) cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số: 232/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Quảng Xương về Chiến dịch Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều trên địa bàn huyện năm 2022. Trung tâm y tế huyện Quảng Xương chỉ đạo Trạm y tế các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Chiến dịch Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều vào 2 ngày 18 và 19/10/2022.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ TRIỀN KHAI CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI VỚI CHỦ ĐỀ "VÌ MỘT VIỆT NAM VỮNG VÀNG VÀ KHỎE MẠNH"

Ngày 07 tháng 10 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 4027/SYT-VP về việc triền khai chiến dịch truyền thông phòng, chống Covid-19 trong tình mới với chủ đề "vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh"
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 22 tháng 9 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 5196/BYT-TT-KT về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h