PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

 Screenshot_20191023-084806_Photos.jpg

                           BS CKI. Trịnh Viết Chính- Trưởng phòng khám.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu tại Trung tâm;

          - Tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định; triển khai điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương.

          - Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

          - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h