Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

BSCKI. Vũ Thị Luyến - Trưởng khoa

 

 

 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em trên địa bàn;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gốm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em;

- Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thực hiện chế độ, thống kê báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h