Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh Dưỡng

 

CNĐD. Lê Văn Việt-Phó Trưởng khoa


            Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh Dưỡng

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn an toàn thực phẩm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

- Chịu trách nhiệm thẩm định tại thực địa cho các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn;

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học; phòng chống các bệnh, tật học đường; nâng cao sức khỏe đối với học sinh;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng; phòng chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia; tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

- Thực hiện, giám sát và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ làm dịch bệnh phát sinh và lan phát triển trong cộng đồng;

- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về sức khỏe nghề nghiệp, y tế trường học, dinh dưỡng cộng đồng và nâng cao sức khỏe;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, dinh dưỡng hợp lý và nâng cao sức khỏe;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h