TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2022

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022.

        Căn cứ văn bản số 13593/UBND-THKH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022;
       Thực hiện Phương án  số 338/PA-TTYT ngày 19/9/2022 của Trung tâm y tế Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022; Quyết định số 380 /QĐ-TTYT ngày 24/10/2022 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022.
       Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 gồm các vị trí sau: 
                                1. Vị trí Y sĩ hạng IV :              01 người
                                2. Vị trí Điều dưỡng hạng IV:  01 người
                                3. Vị trí Kế toán viên:               01 người
 20221115_080725.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển- Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khai mạc kỳ xét tuyển

20221115_080924.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Trang -Trưởng phòng hành chính tổng hợp thông qua các Quyết định

20221115_081902.jpg
Đ/c Chủ tịch Hội đồng xét tuyển bàn giao đề thi còn niêm phong cho Đ/c Trưởng ban Giám khảo

           Kỳ xét tuyển đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h