THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 06 tháng 01 năm 2022)

 SỞ Y TẾ THANH HÓA                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                  Quảng Xương,  ngày 06 tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 06 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 05/01/2022 đến 17h ngày 06/01/2022, trên địa bàn huyện có: 13 bệnh nhânmắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng trong ngày : 10 bệnh  nhân

- Tại xã Quảng Đức: 07 bệnh nhân, trong đó:

            + 03 bệnh nhân, là học sinh, trường tiểu học Quảng Đức.

            + 04 bệnh nhân, là bố, mẹ của các học sinh F0 trường tiểu học Quảng Đức.

- Tại xã Quảng Khê: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn 5, làm giúp việc tại Quán cà phê Ngọc Sơn, thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính.

- Tại Thị Trấn Tân Phong: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Tân Đoài, là con của F0 Đỗ Thị Hạnh.

- Tại xã Quảng Long: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Bái Đông, là công nhân công ty Hoàng Tùng, huyện Nông Cống.

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày  trở về từ các tỉnh và thành phố khác đang cách ly theo quy định: 03 bệnh nhân, trong đó:

- Tại xã Quảng Hòa: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn 7, từ Quận Đống Đa, Hà Nội trở về địa phương

- Tại xã Quảng Yên: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Đoài Đông, từ Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội về địa phương.

- Tại xã Quảng Lưu: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Hiền Đông, từ Phường Nhật Tân, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội về địa phương.

* Số BN hiện đang còn điều trị : 88 bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 79bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 9bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 221 người

* Hiện tại còn 2 khu cách ly đang hoạt động : Tổng số 06 người

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Tiên Trang: 01 người.

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Quảng Giao: 05 người

+ Số cách ly tại nhà trong ngày: 241 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 06/01/2022 là:

- Tổng số mẫu PCR lấy trong ngày:  11mẫu

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 448 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 251.096 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 227.683 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên  đạt: 98,13%

-         Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 96,41%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt: 98,74%

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h