THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 05 tháng 01 năm 2022)

       SỞ Y TẾ THANH HÓA               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM Y TẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                 Quảng Xương,  ngày 05  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 05 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 04/01/2022 đến 17h ngày 05/01/2022, trên địa bàn huyện có: 10 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng trong ngày : 08 bệnh  nhân, trong đó:

- Tại xã Quảng Đức: 03 bệnh nhân, trong đó

            + 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Tiền Thịnh là học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Quảng Đức.

            + 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Quang Tiền là học sinh lớp 2D, Trường tiểu học Quảng Đức.

            + 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Phú Đa Tiếp xúc F0 Trần Thùy Linh học sinh lớp 5B Trường tiểu học Quảng Đức.

            - Tại xã Quảng Hòa: 05 bệnh nhân, đều có địa chỉ tại Thôn 4 xã Quảng Hòa. Trong đó:

            + 04 bệnh nhân là học sinh lớp A2(5-6 tuổi) Trường mầm non xã Quảng Hòa

            + 01 bệnh nhân là Kế toán Công ty cổ phần vận tải Sơn HÙNG SƠN

  * Bệnh nhân phát hiện trong ngày  trở về từ các tỉnh và thành phố khác đang cách ly theo quy định: 02 bệnh nhân, trong đó:

- Tại xã Quảng Chính: 01 bệnh nhân,  có địa chỉ tại thôn Đại Đồng,  từ Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.

- Tại xã Quảng Yên: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Cổ Duệ,  từ Phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội về địa phương.

* Số BN hiện đang còn điều trị : 88 bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 80 bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 8 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 196 người

* Hiện tại còn 2 khu cách ly đang hoạt động : Tổng số 06 người

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Tiên Trang: 01 người.

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Quảng Giao: 05 người

+ Số cách ly tại nhà trong ngày: 243 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 05/01/2022 là:

- Tổng số mẫu PCR lấy trong ngày:  08 mẫu

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 530 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 250.042 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 227.683 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên  đạt: 98,1%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 96,28%

-         Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,54%

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h