THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 04 tháng 01 năm 2022)

    SỞ Y TẾ THANH HÓA        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                                                  Quảng Xương,  ngày 04  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
( Ngày 04 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 03/01/2022 đến 17h ngày 04/01/2022, trên địa bàn huyện có: 10 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng trong ngày : 09 bệnh  nhân, trong đó:

- Tại xã Quảng Đức: 02 bệnh nhân, trong đó:

+ 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Tiền Thịnh,  là học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Quảng Đức

+ 01 bệnh nhân có địa chỉ tại Thôn An Toàn, là học sinh.

- Tại xã Quảng Hợp:  01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Đồng Cơ, là nhân viên công ty Bất động sản Vượng Phong Group, Thanh Hóa.

- Tại xã Quảng Trạch: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Trạch Hồng, bệnh nhân là Công nhân công ty Sunjade Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa.

- Tại Quảng Bình: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Ngưu Trung, là Lái xe cho Công ty phát triển hạ tầng Tại Thanh hóa.

- Tại Thị Trấn Tân Phong: 02 bệnh nhân, trong đó:

+ 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Bái Vàng, bệnh nhân là Công nhân công ty Sunzin.

+ 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Tri Hòa, là con của F0 Nguyễn Thị Huệ.

-Tại Quảng Chính: 02 bệnh nhân,  có địa chỉ tại Thôn Phú Lương, 01bệnh nhân là Công nhân công ty Sunzin và 01 bệnh nhân là lao động tự do.

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày  trở về từ các tỉnh và thành phố khác đang cách ly theo quy định: 01 bệnh nhân, trong đó:

- Tại xã Quảng Yên: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại Thôn Đoài Đông, từ Tp Hồ Chí Minh về địa phương .

* Số BN hiện đang còn điều trị : 80 bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 73 bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 7 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 213 người

* Hiện tại còn 2 khu cách ly đang hoạt động : Tổng số 08 người

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Tiên Trang: 03 người.

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Quảng Giao: 05 người

+ Số cách ly tại nhà trong ngày: 221 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 04/01/2022 là:

- Tổng số mẫu PCR lấy trong ngày:  08 mẫu

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 757 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 250.042 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 227.683 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên  đạt: 98,1%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 96,28%

-         Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,54%

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h