TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 Sở Y Tế Thanh Hóa ban hành công văn số 3092/SYT-NVY về việc tăng cường côn tác quản lý trong lĩnh vực quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tang-cuong-chan-chinh-QC-DV-KCB_signed_hoadt.syt_20-07-2023-13-31-20(20.07.2023_14h33p47)_signed_page-0001.jpg 
Tang-cuong-chan-chinh-QC-DV-KCB_signed_hoadt.syt_20-07-2023-13-31-20(20.07.2023_14h33p47)_signed_page-0002.jpg
Tang-cuong-chan-chinh-QC-DV-KCB_signed_hoadt.syt_20-07-2023-13-31-20(20.07.2023_14h33p47)_signed_page-0003.jpg

Tang-cuong-chan-chinh-QC-DV-KCB_signed_hoadt.syt_20-07-2023-13-31-20(20.07.2023_14h33p47)_signed_page-0004.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h