QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTYT về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2022

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h