HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT, TĂNG CƯỜNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC DỊCH BỆNH MÙA HÈ NĂM 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành công văn số 229/TTYT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày ASEAN phòng, chống SXH" tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè năm 2023

FILE_20230619_141150_2UI8i_page-0001.jpg 
FILE_20230619_141150_2UI8i_page-0002.jpg
FILE_20230619_141150_2UI8i_page-0003.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h