TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2023

       Căn cứ văn bản số 2418/UBND-THKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023;
       Thực hiện Phương án số 72/PA-TTYT ngày 02/3/2023 của Trung tâm y tế Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023; Quyết định số 109 /QĐ-TTYT ngày 06/04/2023 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2023.
       Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023, Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 gồm các vị trí sau: 
       1. Vị trí Bác sĩ hạng III :          01 người

       2. Vị trí Y sĩ hạng IV :              01 người
       3. Vị trí Điều dưỡng hạng IV:  02 người
chiến.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch hội đồng xét tuyển - Giám đốc Trung tâm y tế huyện khai mạc kỳ xét tuyển
trang.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng hành chính tổng hợp thông qua các quyết định
thí sinh.jpg
Đ/c Chủ tịch Hội đồng xét tuyển bàn giao đề thi còn niêm phong cho Đ/c Trưởng ban giám khảo
Kỳ xét tuyển đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h