THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 18 tháng 01 năm 2022)

       SỞ Y TẾ THANH HÓA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM Y TẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                               Quảng Xương,  ngày 18  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 18  tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 171/01/2022 đến 17h ngày 18/01/2022, trên địa bàn huyện có:  38 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng:  15 bệnh nhân

- Tại xã Quảng Ngọc: 12 bệnh nhân. Chưa rõ nguồn lây

  - Tại xã Thị Trấn Tân Phong: 02 bệnh nhân, trong đó

 + 01 là công nhân công ty giấy Miza Nghi Sơn.

 + 01 là công nhân công ty Sakurai Khu công nghiệp Lễ Môn

- Tại xã Quảng Yên: 01 bệnh nhân. Là công nhân công ty Sakurai KCN Lễ Môn

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày đang được cách ly theo quy định gồm:  23 bệnh  nhân.

- Tại xã Quảng Phúc: 02 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Thái: 01 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Nhân: 04 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Hòa: 01 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Giao: 02 bệnh nhân. Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Nham: 04 bệnh nhân. Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Hải: 02 bệnh nhân. Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Lưu: 04 bệnh nhân. Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Tiên Trang: 03 bệnh nhân. Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

* Số BN hiện đang còn điều trị : 191  bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 188 bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 03 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 382 người

* Số cách ly tại nhà trong ngày: 286 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 18/01/2022 là:

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 770 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 262.328 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 239.814 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt: 99,03%

-         Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 97,63%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt: 99,18%

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h