THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 148/TB-TTYT về kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023

TB148-1.jpg 
TB148-2.jpg
TB148-3.jpg
TB148-4.jpg
TB148-5.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h