THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ra thông báo số 500/TB-TTYT về kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đợt 2 năm 2022

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h