Tập huấn cập nhập báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo thông tư 07/2023/TT-BYT và thông tư 05/2023/TT-BYT của bộ Y tế

          Thực hiện kế hoạch số 250/KH-KSBT ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về tổ chức triển khai hoạt động các đề án, dự án, kế hoạch chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2024.

          Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổ chức 02 lớp tập huấn cập nhật báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo thông tư 07/2023/TT và thông tư 05/2023TT-BYT của Bộ Y tế cho trưởng trạm, cán bộ chuyên trách và đại diện đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã/thị trấn, cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Quảng Xương.

chú quang.jpg
BS Trịnh Sỹ Quang – Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
       Tại các lớp tập huấn, học viên đã được Thạc sĩ Phạm Hoàng Anh- phó trưởng khoa phòng chống HIv/AIDS, Trung tâm kiểm soát bệnh tật  truyền đạt các nội dung của Thông tư 05 gồm 10 điều và 5 phụ lục báo cáo. Cụ thể các điều gồm: Phạm vi điều chỉnh; tần suất và phương thức gửi nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu; nội dung, đối tượng, quy trình báo cáo tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương; tổ chức thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành…

cô giáo.jpg
Thạc sĩ Phạm Hoàng Anh- phó trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS -CDC Thanh Hóa truyền đạt  nội dung bài học

Qua lớp tập huấn, các học viên đã được củng cố, nâng cao và cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích, kinh nghiệm và kỹ năng trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng./.
                                                  Phòng Dân số - TTGDSK

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h