QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 173/QĐ-TTYT về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023

 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023_page-0001.jpg
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023_page-0002.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h