QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 2 NĂM 2022

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành quyết định số 499/QĐ-TTYT về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đợt 2 năm 2022.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h